Till innehållet

Om webbplatsen

Webbplatsen elegitimation.se vänder sig till privatpersoner som vill veta mer om e-legitimation och e-underskrift.

Om webbplatsen elegitimation.se

Syftet med den här webbplatsen är att samla fakta om vilka e-legitimationer som finns, hur man skaffar en e-legitimation och hur man använder dem på ett säkert sätt.

Elegitimation.se finns för att myndigheter, kommuner och andra aktörer med e-tjänster ska kunna hänvisa hit, istället för att själva underhålla motsvarande sidor i anslutning till sina e-tjänster.

Myndigheten bakom webbplatsen

Vi som står bakom webbplatsen heter DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Vi är en statlig myndighet som har i uppdrag att stödja och samordna offentlig sektor i frågor som rör bland annat e-legitimering och e-underskrift, nationellt och över landsgränsen. 

Du som har en e-tjänst

Du som har en e-tjänst får gärna länka till den här webbplatsen, så att dina användare alltid får aktuell information om hur de skaffar, skyddar och spärrar sin e-legitimation.